Table of Content

Commonly Used Classroom Words and the Correct Pronunciation

Commonly Used Classroom Words and the Correct Pronunciation

Words

Syllables

Stress

Phonemic Transcription

desert

2

ˈde.zərt

/ˈdezət/

hour

1

aʊə

/aʊə/

their

2

ðeə

/ðeə/

principal

2

ˈprɪn.si.pəl

/ˈprɪnsi.pəl/

February

3

ˈfe.bruː.ɛri

/ˈfe.bruː.ɛri/

occurrence

3

əˈkɜː.rəns

/əˈkɜː.rəns/

environment

3

ɪnˈvaɪərən.mənt

ɪnˈvaɪərən.mənt/

Wednesday

2

ˈwen.zdeɪ

/ˈwen.zdeɪ/

library

3

ˈlaɪ.brəri

/ˈlaɪ.brəri/

rural

2

ˈrʊərəl

/ˈrʊərəl/

foreign

2

fɒrɪn

/fɒrɪn/

occurrence

3

əˈkɜː.rəns

/əˈkɜː.rəns/

receive

2

rɪˈsiːv

/rɪˈsiːv/

February

3

ˈfe.bruː.ɛri

/ˈfe.bruː.ɛri/

occurrence

3

əˈkɜː.rəns

/əˈkɜː.rəns/

environment

3

ɪnˈvaɪərən.mənt

ɪnˈvaɪərən.mənt/

Wednesday

2

ˈwen.zdeɪ

/ˈwen.zdeɪ/

library

3

ˈlaɪ.brəri

/ˈlaɪ.brəri/

rural

2

ˈrʊərəl

/ˈrʊərəl/

foreign

2

fɒrɪn

/fɒrɪn/

occurrence

3

əˈkɜː.rəns

/əˈkɜː.rəns/

receive

2

rɪˈsiːv

/rɪˈsiːv/

February

3

ˈfe.bruː.ɛri

/ˈfe.bruː.ɛri/

occurrence

3

əˈkɜː.rəns

/əˈkɜː.rəns/

environment

3

ɪnˈvaɪərən.mənt

ɪnˈvaɪərən.mənt/

Wednesday

2

ˈwen.zdeɪ

/ˈwen.zdeɪ/

library

3

ˈlaɪ.brəri

/ˈlaɪ.brəri/

rural

2

ˈrʊərəl

/ˈrʊərəl/

foreign

2

fɒrɪn

/fɒrɪn/

occurrence

3

əˈkɜː.rəns

/əˈkɜː.rəns/

receive

2

rɪˈsiːv

/rɪˈsiːv/


Post a Comment

Thank you for the feedback.